Skip to main content

Insights Discovery

Een eenvoudig toegankelijk kleurenmodel

Naast coaching bied ik Insights Discovery trainingen aan. Ik ben sinds 2014 gecertificeerd Insights practitioner. Dat houdt in dat ik jou de theorie rondom het Insightsmodel kan uitleggen en samen met jou het profiel kan bespreken. Met dit profiel heb je een unieke beschrijving van jouzelf die je verder helpt bij het vergroten van jouw inzichten. Naast een individuele toelichting bied ik deze training in teamverband aan. Het biedt het team inzage in elkaars profielen en wat de voorkeurskleuren van ieder teamlid is en hoe zich dit verhoudt tot het totale team. Het is een heel effectief middel om een analyse te maken van het team en te ontdekken wat de sterke en minder sterke punten van het team zijn.

Na de training heb je

  • Een uitgebreid persoonlijk profiel van +25 pagina’s
  • Ken je jouw voorkeurstijlen 
  • Heb je zicht op je sterke en te ontwikkelen punten
  • Weet je waar je mogelijke blinde vlekken zitten
  • Kun je het gedrag van andere beter plaatsen en waarderen
  • Vertaal je de inzichten in effectiever en professioneler gedrag
Kleurenmodel coaching voor professionals