Skip to main content

Werkwijze

Het gaat om jou!

Jij bent uniek en dus ook jouw coachvraag. Ik zal samen met jou op een gelijkwaardige manier werken om een positieve verandering te realiseren.

Kennismaking

Voordat we dit traject ingaan zal ik eerst met je kennis maken om vervolgens samen met jou de coachvraag helder te krijgen. Op basis hiervan spreken we af hoeveel gesprekken er nodig zijn om het gewenste resultaat te bereiken. Een gemiddeld traject inclusief intakegesprek duurt 5-6 gesprekken. Ik zal je gedurende het traject huiswerkopdrachten meegeven, zodat je in je dagelijks leven het aangereikte kunt oefenen en toepassen. De verandering moet immers plaatsvinden in de eigen omgeving/context en niet in de gespreksruimte!

Het coachtraject

Gedurende het traject zal ik je spiegelen, confronteren, meebewegen, laten lachen en laten huilen al naar gelang nodig is. Je mag erop vertrouwen dat ik de juiste interventies inzet die nodig zijn op dat moment. Ik werk veel met metaforen en maak gebruik van de technieken die mij tijdens de opleidingen zijn aangereikt. In het bijzonder heb ik mij gespecialiseerd in de Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Dit is een derde generatie gedragstherapie die jou helpt om op een flexibelere manier om te gaan met obstakels die jij ervaart/tegenkomt, om zo ruimte te creëren in hetgeen je echt belangrijk vindt.

Contact opnemen

Coaching

Kun je hulp gebruiken bij het vinden van antwoorden rondom jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling? Dan kan My Coaching je daarbij helpen!

Lees meer

Insights discovery

Insights Discovery is een eenvoudig toegankelijk kleurenmodel, dat in combinatie met een persoonlijk profiel mensen meer inzicht geeft in zichzelf en anderen.

Lees meer

ACT

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een nieuwe vorm van gedragstherapie, die verschillende werkzame technieken met elkaar combineert.

Lees meer